BV L&M
BTW. BE0743950012
Rekening nr. BE89 73404797 4185
BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 010.730.524.996)

Landmeter-Expert:Beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
(LAN171738) Toezichthoudende autoriteit:
Federale raad van Landmeters-Experten, Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Contacteer ons

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.