Waardebepaling

De waarde bepalen van uw onroerende goederen lijkt simpel, toch is het dat niet. Er zijn tal van factoren waarmee rekening gehouden dient te worden, o.a. de ligging, oppervlakte, oriëntatie, de staat, ouderdom, … Kortom, een degelijke kennis van de vastgoedmarkt is een vereiste. Daarom kan het raadzaam zijn een beëdigd landmeter-expert onder de arm te nemen.

U kan onder meer beroep doen op onze diensten voor een correcte en deskundige waardebepaling inzake:

  • - Aan- of verkoop van een onroerend goed
  • - Hypothecaire kredieten
  • - Familiale verdelingen (echtscheiding, nalatenschap, uit een onverdeeldheid treden, …).
  • - De aangifte van een nalatenschap.*
  • - Splitsing naakte eigendom – vruchtgebruik
  • - Onteigening

*Wij zijn een door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) erkend schatter-expert.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.