WAARDEBEPALING NALATENSCHAP VLABEL

Een GRATIS (!?) schatting door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)?

Wanneer u de aangifte van nalatenschap indient zal u gevraagd worden de waarde van de roerende én de onroerende goederen vervat in de nalatenschap op te geven.

De waarde bepalen van een onroerend goed is helemaal geen makkelijke opdracht. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt u als erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de omvang van het tekort.

Er zijn twee mogelijkheden om deze onzekerheid op te vangen:Een aanvraag bindende schatting (ABS):


Op basis van een computermodel zal de VLABEL een gratis schatting maken van de waarde van het onroerend goed. Deze waarde zal bindend zijn, bijgevolg zal u als eigenaar erfrechten verschuldigd zijn op dit geschatte bedrag (bijv. €300.000). Indien u niet akkoord bent met deze waarde is uw enige mogelijkheid binnen de 3 maanden een bezwaarschrift* in te dienen.

Verkoopt u het goed later voor een lagere waarde (bijv. €250.000), dan zal u toch erfrechten verschuldigd zijn op het geschatte bedrag (€300.000).Schatting door een erkend schatter:


Een erkend schatter, en meer bepaald de landmeter-expert, is gespecialiseerd in het bepalen van de waarde van eigendommen in de regio waar hij actief is. Hij kent de plaatselijke vastgoedmarkt als geen ander.

Het verslag van een erkend schatter (dat voldoet aan opgelegde voorwaarden) en zijn waardering is bindend voor de Vlaamse Belastingdienst, ook bij een latere verkoop met meerwaarde.

*Daarnaast kan het verslag van een erkend schatter ook aangewend worden om uw bezwaar tegen de ABS (gratis schatting VLABEL) te onderbouwen.
Conclusie:


De waarde van een goed is sterk afhankelijk van de ligging, de wijze van afwerking, …

Is het mogelijk vandaag de waarde van een villa te Sint-Truiden te bepalen en morgen de waarde van een penthouse te Knokke, en dat van achter een bureau zonder voeling met de plaatselijke vastgoedmarkt?

Een erkend schatter die actief is in de regio van het te waarderen goed heeft de kennis van deze plaatselijke vastgoedmarkt en heeft voeling met de vergelijkingspunten en ligging waarop hij zijn waardering zal baseren.

Indien de waardebepaling door de erkend schatter merkelijk lager ligt heeft u de kostprijs van deze laatste al snel terugverdiend in de erfbelasting.
Vraag uw schatting aan, of stel uw vraag via het onderstaande contact formulier of bel 0496 47 03 13

19/04/2020, Charley Mous, Landmeter-Expert

Neem contact met ons op

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.